Znanje črpam iz različnih virov in jih po lastni intuiciji kombiniram,
saj sem prepričana, da ne obstaja univerzalna metoda, ki bi bila
primerna za vse ljudi in vsako težavo.