Ko odpravimo vzroke, ni več razloga, da bi težave ostajale.

Vsak človek in njegova zgodba sta zame neponovljivi. Zaradi človekove izjemnosti in različnosti so moje obravnave večinoma individualne. Tako kot je edinstvena zgodba posameznika in njegovih problemov, tako so tudi vzroki in nastale posledice individualno obravnavane in razčlenjene