PARI

Niste slučajno skupaj. Odnos s svojimi izzivi ponuja priložnosti za notranjo rast in premik naprej, k svojemu srcu.

Odnosi so namenjeni tudi temu, da se drug od drugega in ob drugem učimo in rastemo. Tu je seveda v ospredju predvsem partnerski odnos. Naloga takega odnosa je najti dom in se naučiti skupaj hoditi skozi življenje. Za to pa je potrebno odpreti srce. Ko je srce odprto, se drugi počuti sprejeto in razumljeno. Za to so potrebni obzirnost, poštenost, velikodušnost … Naučiti se moramo poslušati, izražati, se pravilno odločati. 

Ugotavljam, zakaj se partnerja ne slišita, kje in zakaj se zapleta, koliko je vsak v svoji »vlogi« ter kje je še neizkoriščen, a potreben potencial, ki ga lahko nekdo prispeva k odnosu, da se ta izboljša. Da postane sodelovanje.Samo tako partnerja lahko hodita po skupni poti. Če par želi ostati skupaj, vedno pride do točke, ko mora videti, česar ne vidi, to razumeti in se naučiti nove naravnanosti. To so izzivi, ki hkrati vodijo k notranji rasti. Odnos ne more preživeti brez resnice.

Ker pa je vsaka partnerska situacija zgodba zase, terapije in svetovanja prilagajam individualno. Pomoč in usmeritev vama lahko ponudim na osebnem partnerskem svetovanju ali na delavnici Dinamika skupine z individualno obravnavo. Načeloma zadostuje že en obisk, da se v partnerskem odnosu zgodijo prvi premiki.