STAROSTNIKI

Ko se človek znajde v stanju, ko ne more več v celoti skrbeti zase ali pa se mora soočiti s težavami, ki jim zaradi neizbežnega pešanja moči ni kosje vsaka oblika pomoči dragocena. Predvsem pomoč pri sprejemanju nastale situacije in njenih posledic. Tudi energijska in fizična podpora pomagata pri kakovostnejšem preživljanju tega obdobja ter odkrivanju prednosti in modrosti zrelih let.