ŽIVALI

Tudi pri živalih je za zdravljenje potrebno poiskati dejanski vzrok nastale težave, ki je lahko čisto vezan na žival samo, ni pa vedno tako. Pogosto slišimo, da je pes čisti odraz svojega lastnika. To ne velja le za pse, temveč tudi za različne vrste živali, ki živijo blizu ljudem, kot denimo mačke, konji idr. Živali namreč sprejemajo tako pozitivna kot negativna elektromagnetna valovanja iz okolice in tako zaznavajo tudi energijo lastnika. Predvsem so občutljive na čustveno življenje lastnika in energijsko stanje prostora. Zato lahko živali odsevajo energijska neravnovesja svojega lastnika in/ali prostora. Če uspemo uspešno odpraviti dejanske vzroke, se fizično stanje živali lahko izboljša ali telesu vsaj olajšamo delo. Čeprav se sliši čudno, je odločitev za bolezen pogosto stvar živali. Največ, kar lahko mi kot lastniki naredimo, je, da poskrbimo za razumevanje in dobro podporo ter svojo čustveno in fizično stabilnost in s tem živali ponovno ponudimo možnost izbire.

Izkoristimo sporočilo, ki nam jih prinašajo naši živalski prijatelji. 

Razreševanje se najpogosteje dogaja na subtilnih ravneh z razreševanjem vzrokov ali energijsko podporo. Kot dodatno podporo pogosto priporočam Bachovo osebno mešanico in barvno terapijo.