Energijska bioterapija

Ne glede na to, kako in na kateri ravni se težave kažejo, zmeraj pomenijo energijsko blokado, ki onemogoča prosto pretakanje življenjske energije. S pomočjo različnih terapevtskih pristopov vam pomagam, da pridete do dejanskih vzrokov in namena situacije, v kateri ste se znašli. Poskrbim, da se z ugotovljenim resnično soočite ter osvetlim pot za ponovno vzpostavitev harmonije. 

Diagnosticiram generatorje nastalih težav, ne glede na to, kako se vam (ali otroku, živali) težave kažejo. Na obravnavi jih ozavestite in transformirate ter tako odstranite nastalo energijsko blokado in znova vzpostavite prost pretok življenjske energije, zdravje in harmonijo.

Srečanje vam prinaša:

  • ozaveščanje izvora težave
  • razreševanje in preseganje težave
  • sporočilo življenja
  • aktualno sliko podzavesti (podedovani ali lastni podzavestni vzorci, strahovi, prepričanja …)
  • transformacijo podzavestnih programov in prepričanj
  • odstranjevanje strahov
  • preseganje vedenjskih vzorcev
  • energijsko podporo in vodstvo
  • povezovanje z univerzalno življenjsko energijo, brezpogojno Ljubeznijo in Enostjo
  • domačo nalogo

Razreševanje vzrokov je individualno iskanje subtilnih vzrokov za težave (otrok, odraslih ali domačih živali) ter svetovanje, kako se posameznik lahko spopade z njimi. 

Z vpogledom v energijsko polje (biopolje) človeka iščem vzročne generatorje za različne situacije, s katerimi se srečuje v življenju. Običajno jih najdem na subtilni, duševno-duhovni ravni, vedno pa se kažejo tudi v našem načinu življenja. Večina težav izhaja iz naših, zavestnih in podzavestnih, za zdravje rušilnih vedenjskih vzorcev, prepričanj in razmišljanj ter posledičnih čustev, ki se jih oprimemo. Sprostitev takih energijskih vozlov prinese olajšanje, notranji mir in mirno vest. Šele takrat se lahko zares povežemo z življenjem, ga sprejmemo in objamemo.

Pri terapevtski obravnavi sem naravnana zgolj na podpiranje vašega lastnega procesa samozdravljenja, saj za trajne rezultate nihče ne more narediti ničesar namesto vas. Pri tem pa ne grem dlje, kot je v danem trenutku v vaše najvišje dobro.

S svojevrstno kombinacijo različnih pristopov vam pomagam ozavestiti izvor težave in sporočilo, ki ga življenje z dano situacijo prinaša. Poskrbim, da se s sporočilom resnično soočite. S terapevtskim transformacijskim procesom lahko pomagam, da se ponovno vzpostavi pretok življenjske energije. Učinkovita je tudi domača naloga: gre za nasvete, kako pridobljeno spoznanje prenesemo v dejanja. Dodatna podpora je lahko tudi Bachova osebna mešanica (Bachove kapljice), s katero spoznano lažje prenesete v vsakodnevno življenje.

Cena obravnave, ki traja do 120 minut, je 150-160 €. 
Za PARTNERSKO SVETOVANJE, pri katerem sta prisotna oba partnerja, je cena obravnave, ki traja do 120 minut, 190 €.  
Za ŽIVALI je cena obravnave, ki traja do 90 minut, 150 €.

Mnenja

Draga Jasna,

Želim se zahvaliti iz globočin mojega srca in duše za vse, kar ste naredili za naju. (Sem slišala da je ona že predala neizmerno zahvalo )

Hvala za pomoč in moč. Hvala za besede, usmeritve ter čudovito! in temeljito strokovno obravnavo. Brez vaše pomoči najino Življenje, najini Življenji!  ne bi bili tako polni sreče, zavedanja sreče in vrednosti življenja. Hvala, hvala, da ste!

Prijava na storitev