Na terapijo k Jasni sem prišla, ker sem se v nekem trenutku znašla v nekakšni slepi ulici. Kljub vsem prebranim knjigam, znanju in védenju nisem znala ne naprej ne nazaj. Ko sva z Jasno ozavestili vzroke za težave, se je doma sprožil val čustev, potem pa sem se bila postopoma zmožna soočiti in preseči vzroke za nastalo stanje.

Jasna na nežen, a odločen način poda celostno sliko situacije v določenem trenutku. Je prava zakladnica intuicije, znanja in podatkov, ki lahko človeku pomagajo in hkrati tudi zelo olajšajo iskanje. Poda konkretne informacije, kako si v določenem trenutku pomagati ne le psihično, temveč tudi fizično. Vsaj zame, ki se ne znajdem v poplavi vseh priporočenih »zdravih« dodatkov, je to zlata vredno.

Jasna, hvala, ker si.